Kick-off meeting dot. koncepcji ochrony zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu

Nowy rok zaczęliśmy z wysokiego C! Na zaproszenie dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu oraz głównej konserwator muzealnej, dr hab. Ewy Wiłkojć, 5 stycznia przedstawiliśmy pracownikom tejże instytucji koncepcję ochrony kolekcji i wyposażenia należących do Zamku.

Prof. Łukasz Bratasz dokonał wstępu przybliżając słuchaczom jak wygląda analiza ryzyka dla muzeów i jak realizować dobre praktyki w tym obszarze. Następnie, Magdalena Soboń przedstawiła plan działań prewencyjnych, zarówno krótko- jak i długofalowych, dostosowanych do potrzeb Zamku Królewskiego. Specyfika tych potrzeb wynika zarówno z roli Zamku, którego misją jest szerokie udostępnianie zbiorów społeczeństwu, jak i ograniczenia możliwości ścisłej kontroli warunków klimatycznych w rezydencji historycznej jaką jest Zamek. W referatach uczestniczył również prof. Roman Kozłowski, który służył swoim doświadczeniem w trakcie dyskusji.

Stworzenie koncepcji ochrony zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu jest częścią memorandum o współpracy podpisanego pomiędzy Zamkiem a naszym macierzystym Instytutem pod koniec zeszłego roku. Memorandum ma pomóc w promowaniu i doskonaleniu ochrony bezcennych obiektów, zarówno tych należących do kolekcji Zamku – wystawianych, wypożyczanych i przechowywanych – jak i tych przebywających w Krakowie na czas wydarzeń specjalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *