Przyszłość religijnego dziedzictwa kultury? Pomówmy o tym!

W uniwersyteckim miasteczku Lund, oddalonym o zaledwie 20km od Malmö i tylko 60km od Kopenhagi, odbyła się konferencja Future for Religious Heritage: European Sustainable Religious Heritage. Brzmi nietypowo i ciekawie? Tak było! Tematyka obejmowała wyzwania, z jakimi mierzą się rozmaite religie i grupy wyznaniowe: od problemów nieużytkowanych kościołów w krajach skandynawskich, które mogłyby lepiej służyć READ MORE

Jak modelować ryzyko zniszczenia obrazu na płótnie?

Dziś przybliżymy Wam trójwymiarowy model obrazu na płótnie, nad którym pracujemy w ramach projektu GRIEG. Aby komputerowy model prawidłowo przewidywał wpływ wahań klimatu na stan obiektu, kluczowa jest dokładna wiedza o własnościach materiałów, z których obiekt jest zbudowany. W przypadku obrazu na płótnie szczególnie istotne są ortotropowe (zależne od kierunku) własności materiałowe płótna, zmierzone przez READ MORE

Lipa nowym superbohaterem komiksu!

Dziś przedstawiamy krótką historię obrazkową z eksperymentu pozwalającego wyznaczyć zawartość wilgoci w przebadanych próbkach drewna. Z każdej próbki tuż po przeprowadzeniu badania na maszynie wytrzymałościowej zachowano fragment, który natychmiast zważono. Po zgromadzeniu wszystkich kawałków drewna wysuszyliśmy je w 103 stopniach Celsjusza, aż do uzyskania stałej masy. Różnica między masą kawałka “wilgotnego” i “suchego” dała nam READ MORE

Na kryzys energetyczny odpowiadamy pasywnym magazynem zbiorów

Mieliśmy przyjemność gościć spotkanie ekspertów poświęcone projektowi Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) powstającego w Lesznowoli pod Warszawą z inicjatywy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W oparciu o modelowanie komputerowe projekt budowlany jest tak optymalizowany, by CMZM był najbardziej efektywnym energetycznie muzeum w Polsce. Naukowcy szacują, że magazyn będzie zużywał kilkadziesiąt razy mniej energii w READ MORE

Wyznaczyliśmy własności mechaniczne olejnych warstw malarskich po 30 latach wysychania!

Pokazaliśmy, że wraz z upływem czasu farby stają się sztywne i kurczą się, co prowadzi do powstawania spękań warstwy malarskiej obrazów. Powstawanie spękań zależy zatem przede wszystkim od zmian w samej materii, a w znacznie mniejszym stopniu, niż wcześniej przypuszczano, od wahań temperatury i wilgotności w salach wystawowych muzeów czy magazynach. Osiągnięcie to pozwala z jednej strony READ MORE

Kick-off meeting dot. koncepcji ochrony zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu

Nowy rok zaczęliśmy z wysokiego C! Na zaproszenie dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu oraz głównej konserwator muzealnej, dr hab. Ewy Wiłkojć, 5 stycznia przedstawiliśmy pracownikom tejże instytucji koncepcję ochrony kolekcji i wyposażenia należących do Zamku. Prof. Łukasz Bratasz dokonał wstępu przybliżając słuchaczom jak wygląda analiza ryzyka dla muzeów i jak realizować dobre praktyki w tym READ MORE

Podróżujemy do Warszawy na konferencję AChwOZ XXII

Po 3 latach przerwy konferencja Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków (ACHwOZ) wróciła do formy stacjonarnej, co powitaliśmy z ogromną radością! Kolejny raz wzięliśmy udział w jedynej w Polsce konferencji naukowej, która gromadzi specjalistów z różnych dziedzin nauk ścisłych wspierających swoimi badaniami konserwację i prewencję konserwatorską. Nasza grupa zaprezentowała następujące referaty, które powstały w rezultacie badań READ MORE

Szeroka baza właściwości drewna lipowego już w budowie

Z tych samych pieńków lipy, z których pozyskaliśmy próbki do wyznaczenia krytycznej szybkości uwalniania energii, zleciliśmy również wycięcie tzw. „wiosełek” (inaczej nazywanych „dog-bone”). Mierzymy moduł Younga w dwóch kierunkach anatomicznych drewna, promieniowym i stycznym, oraz wiążące je współczynniki Poissona i patrzymy jak ich wartości zmieniają się w szerokim zakresie wilgotności względnej – tym samym co READ MORE