Misja

Grupa “Badania nad Dziedzictwem Kultury” dąży do rozwoju nauki o dziedzictwie, wspierając ochronę i interpretację kultury materialnej poprzez zaawansowane badania prowadzone we współpracy z ośrodkami na całym świecie, działania edukacyjne oraz upowszechniające wiedzę.

Nauka o dziedzictwie jest nową dyscypliną, kształtującą się na naszych oczach. Efektywna metodyka ochrony dziedzictwa kultury przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjna interpretacja dziedzictwa wymagają stale doskonalonych narzędzi i umiejętności badawczych, które mogą zapewnić jedynie nauki przyrodnicze.

Kolekcja rzadkich książek i manuskryptów w budynku zaprojektowanym przez Gordona Bunshafta
W Bibliotece Rzadkich Książek i Manuskryptów Beinecke na Uniwersytecie Yale korzysta się z najnowszych osiągnięć nauki o dziedzictwie w celu ochrony zbiorów archiwum