GRIEG


Tytuł projektu: Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach

Badania naukowe prowadzone w ramach tego projektu o numerze 2019/34/H/HS2/00581 otrzymały wsparcie finansowe ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2024.