Wyniki


Publikacje:

2024

1. Antropov S., Bratasz Ł., ‘Development of craquelure patterns in paintings on panels’, Heritage Science 12, 89 (2024). https://doi.org/10.1186/s40494-024-01189-2

2. Poznańska K., Hola A., Kozłowski R., Strojecki M., Bratasz Ł,. ‘Mechanical and moisture-related properties of selected dried tempera paints’, Heritage Science 12, 25 (2024). https://doi.org/10.1186/s40494-024-01147-y

2021

1. Zabari N., ‘Analysis of craquelure patterns in historical painting using image processing along with neural network algorithms’, Proceedings Volume 11784, Optics for Arts, Architecture, and Archaeology VIII; 1178408, 2021, https://doi.org/10.1117/12.2593982

2. Abdollahzadeh Jamalabadi M., Zabari N., Bratasz Ł., ‘Three-dimensional numerical and experimental study of fracture saturation in panel paintings’, Wood Science and Technology, 2021, https://doi.org/10.1007/s00226-021-01328-z

Konferencje:

2023

1. Future of the Past – Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage, Toruń, 14-15 czerwca 2023 – M. Bury, S. Antropov, Ł. Bratasz, ‘Komputerowy model obrazów na płótnie’.

2. Future of the Past – Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage, Toruń, 14-15 czerwca 2023 – K. Poznańska, A. Hola, A. Janas, M. Strojecki, R. Kozłowski, M. Mecklenburg, L. Fuster-López, P. Kékicheff, D. Favier, C. Krarup Andersen, M. Scharff, Ł. Bratasz, ‘Właściwości mechaniczne farb olejnych i temperowych’.

3. Future of the Past – Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage, Toruń, 14-15 czerwca 2023 – S. Antropov, M. Bury, K. Poznańska, Ł. Bratasz, ‘Trójwymiarowy model obrazu na desce z rozwinięta siatka spękań’.

4. Wood Science and Technology III: methods to examine panel paintings and their preventive and remedial conservation, 19-21 października 2023, Maastricht – K. Poznańska, A. Hola, A. Janas, M. Strojecki, R. Kozłowski, M. Mecklenburg, L. Fuster-López, P. Kékicheff, D. Favier, C. Krarup Andersen, M. Scharff, Ł. Bratasz, ‘Mechanical properties of oil and tempera paints’.

5. Wood Science and Technology III: methods to examine panel paintings and their preventive and remedial conservation, 19-21 października 2023, Maastricht – S. Antropov, L. Bratasz, K. Poznańska, M. Bury, ‘3D model of a panel painting with a developed craquelure pattern’.

6. XXIII Konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, 30 listopada-1 grudnia 2023 – S. Antropov, ‘Trójwymiarowy model obrazu na desce z rozwinięta siatka spękań’.

2022

1. Gordon Research Seminar: Scientific Methods in Cultural Heritage Research, 9-10 lipca 2022 – Poznańska K., ‘Mechanical Properties of Tempera Paints’.

2. Gordon Research Conference: Scientific Methods in Cultural Heritage Research, 10-15 lipca 2022 – Poznańska K., ‘Mechanical Properties of Tempera Paints’.

2021

1. SPIE Optical Metrology, 21-25 czerwca 2021 – Zabari N., ‘Analysis of craquelure patterns in historical painting using image processing along with neural network algorithms’.

2. ICMHC 2021 : International Conference on Museums Heritage Conservation, 26-27 sierpnia 2021, Paryż – Jamalabadi M. Y. A., Zabari N., Bratasz Ł., ‘Numerical and experimental investigation of fracture mechanism in paintings on wood’.

3. CollectionCare: New Challenges in Preventive Conservation, Predictive Analysis and Environmental Monitoring, 1-3 grudnia 2021, Walencja – Poznańska K., Hola A., Zabari N., Strojecki M., Kozłowski R., Bratasz Ł., ‘Mechanical properties of tempera paints’.

4. XXI Konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, 2-3 grudnia 2021 – Poznańska K., Hola A., Zabari N., Strojecki M., Kozłowski R., Bratasz Ł., ‘Właściwości mechaniczne farb temperowych’.

5. XXI Konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, 2-3 grudnia 2021 – Antropov S., ‘Zastosowanie skanera mikroskopowego do analizy siatki spękań’.

6. Mechanics for Art Conservation Workshop, Imperial College London, 10 grudnia 2021 –  Bratasz Ł., ‘Crack patterns in panel paintings: modelling and experimental verification’.

7. Computational approaches for technical imaging in cultural heritage, (7th IP4AI meeting), 27-29 kwietnia 2022 – Antropov S., Bratasz Ł., ‘Application of scanning microscopy for craquelure analysis’.

Wykonane przez nas skany krakelury:

Krakelura na obrazie Lucasa Cranacha Starszego Madonna z Dzieciątkiem wśród aniołków na stronie firmy HIROX

Krakelura na obrazie nieznanego autora Matka Boska z Dzieciątkiem

Krakelura na obrazie Lucasa Cranacha Starszego Madonna pod Jodłami

Krakelura na obrazie naśladowcy Hieronima Boscha Sąd Ostateczny

Inne działania promocyjne:

1. Wywiad z Łukaszem Brataszem “Czas na zielone muzeum i zielone archiwum!” opublikowany w “Dzienniku Gazecie Prawnej”, 27 listopada 2020

2. Wywiad z Łukaszem Brataszem “Heritage Science – The Benefits of an Interdisciplinary Approach in Protecting Cultural Heritage” opublikowany w “Santander Art and Culture Law Review 2/2020”

3. Materiał TVP INFO zawierający informację o mikroskopowym skanie Madonny z Dzieciątkiem wśród aniołków autorstwa Lucasa Cranacha Starszego na Zamku Królewskim na Wawelu

4. Seminarium Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 23 kwietnia 2023 – Bury M., ‘Physical model of canvas paintings’