Warsztaty HERIe

Polskie Konsorcjum Dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl zaprasza na warsztaty Platformy prewencji konserwatorskiej HERIe będącej częścią DIGILAB – elementu oferty powstającej europejskiej infrastruktury E-RIHS.

HERIe to cyfrowa platforma prewencji konserwatorskiej:

  • wspierająca podejmowanie decyzji w zakresie ochrony zbiorów,
  • zapewniająca zdalny dostęp do narzędzi analizy danych,
  • umożliwiająca ilościową ocenę ryzyka zagrożeń obiektów dziedzictwa kultury wynikających z niewłaściwej temperatury i/lub wilgotności względnej, działania światła, obecności zanieczyszczeń oraz ryzyka pożarowego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych edycjach warsztatów platformy HERIe, prosimy o kontakt na adres kultura.lab@ikifp.edu.pl.WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

Z uwagi na zaplanowane ćwiczenia praktyczne, uczestników warsztatów prosimy o:

  • wcześniejsze założenie konta na platformie www.herie.pl,
  • pobranie pliku z przykładowymi danymi mikroklimatycznymi (A sin 2 weeks.txt):
  • korzystanie z własnych laptopów (z możliwością połączenia z siecią WiFi) w trakcie warsztatu.