Struktura


Struktura

Zadanie 1. Opracowanie bazy danych właściwości materiałowych i cech strukturalnych warstw malarskich

Zadanie 1.1. Stworzenie bazy danych materiałów historycznych wykorzystywanych w malarstwie

Zadanie 1.2. Modelowanie starzenia się warstw farby

Zadanie 1.3. Stworzenie bazy danych materiałów stosowanych w zabiegach konserwatorskich

Zadanie 2. Opracowanie trójwymiarowego modelu obrazu

Zadanie 2.1. Opracowanie modelu topologicznego spękanych warstw malarskich (panel GTM)

Zadanie 2.2. Integracja modelu z modelem higrotermiczno-mechanicznym drewnianego podłoża w celu opracowania modelu Reprezentatywnych Obiektów Wirtualnych obrazów na podłożu drewnianym (panel RVO)

Zadanie 2.3. Opracowanie modelu topologicznego spękanych warstw malarskich obrazów na płótnie (canvas GTM). Połączenie modelu z higrotermiczno-mechanicznym modelem przeklejonego płótna na blejtramie w celu opracowania modelu Reprezentatywnych Obiektów Wirtualnych obrazów na płótnie (canvas RVO)

Zadanie 2.4. Opracowanie trójwymiarowych modeli wybranych Reprezentatywnych Obiektów Rzeczywistych (RRO)

Zadanie 3. Walidacja i optymalizacja modelu

Zadanie 3.1. Walidacja i optymalizacja modelu

Zadanie 3.2. Walidacja laboratoryjna i optymalizacja prognoz modelu

Zadanie 4. Wyznaczenie bezpiecznego zakresu wahań wilgotności względnej dla obrazów z istniejącymi spękaniami

Zadanie 4.1. Analiza Reprezentatywnych Obiektów Wirtualnych

Zadanie 4.2. Analiza Reprezentatywnych Obiektów Rzeczywistych

Zadanie 4.3. Weryfikacja doświadczalna

Zadanie 5. Ocena wpływu różnych zabiegów konserwatorskich na podatność obrazów na zmiany środowiskowe

Zadanie 6. Zarządzanie, mentoring i upowszechnianie