Cele


Celem projektu jest stworzeniem całościowego trójwymiarowego modelu fizycznego oryginalnych spękanych warstw malarskich.  Model ma być znaczącym wsparciem w ustaleniu racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach.

Cele strategiczne obejmują:

  • stworzenie bazy danych o właściwościach materiałów dla materiałów historycznych wykorzystywanych w malarstwie, a także nowocześniejszych materiałów naturalnych i syntetycznych wykorzystywanych w praktyce konserwatorskiej do konsolidacji,

  • opracowanie całościowego trójwymiarowego modelu strukturalnego spękanych warstw malarskich, w szczególności w celu zrozumienia mechanizmów i procesów związanych z formowaniem i wzrostem wzoru spękania,

  • integracja trójwymiarowego modelu strukturalnego warstw obrazowych z higrotermiczno-mechanicznym modelem obrazów na podłożach drewnianych i płótnie,

  • określenie wrażliwości historycznych warstw malarskich z rozwiniętymi spękaniami na zmiany środowiskowe, w tym obrazy po zabiegach konserwatorskich,

  • rozszerzenie narzędzia programowego (HERIe), które ułatwia ilościową ocenę ryzyka szkód wywołanych przez klimat, w celu uwzględnienia wyników badań dotyczących obrazów.