Partnerzy


Partnerzy:

  1. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
  2. Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Przemysłowej, Trondheim
  3. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Kraków

Współpraca międzynarodowa: