Szeroka baza właściwości drewna lipowego już w budowie

Z tych samych pieńków lipy, z których pozyskaliśmy próbki do wyznaczenia krytycznej szybkości uwalniania energii, zleciliśmy również wycięcie tzw. „wiosełek” (inaczej nazywanych „dog-bone”).

Mierzymy moduł Younga w dwóch kierunkach anatomicznych drewna, promieniowym i stycznym, oraz wiążące je współczynniki Poissona i patrzymy jak ich wartości zmieniają się w szerokim zakresie wilgotności względnej – tym samym co dla próbek poddawanych wymuszonemu pękaniu.

Naszym celem jest zbudowanie jak najszerszej bazy własności mechanicznych drewna lipowego ze względu na charakterystyczny dla drewna znaczący rozrzut właściwości nawet w obrębie tego samego gatunku. Co więcej, wprowadzenie tych parametrów do naszego modelu zapewni spójność otrzymywanych wyników symulacji z danymi eksperymentalnymi.

Badania są częścią projektu Preludium 19, nr projektu 2020/37/N/HS2/01727/2, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *