Sonia Bujok dołącza do projektu PVCare

Miło nam ogłosić, że do naszego zespołu dołączyła Sonia Bujok, która w charakterze Asystenta rozpoczyna pracę w projekcie PVCare.

Sonia interesuje się “zielonymi” materiałami oraz badaniem interakcji w materiałach polimerowych za pomocą łączenia metod takich jak DMA, SAXS, DSC, ELS i NMR.

Sonia w 2017 ukończyła studia na Politechnice Krakowskiej, natomiast w 2021 uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jej doświadczenie w zakresie polimerów jest imponujące:

–  W ramach pracy magisterskiej zajmowała się syntezą rozgałęzionych (dendrytycznych) materiałów polimerowych na bazie modelowych związków (nienasyconych estrów metylowych), które można otrzymać w procesie transestryfikacji i metatezy olejów roślinnych (“Badania nad syntezą rozgałęzionych materiałów polimerowych na bazie produktów modyfikacji olejów roślinnych”). Dendrymery/związki silnie rozgałęzione są stosowane np. jako dodatki reologiczne czy środki powierzchniowo czynne lub jako nośniki leków.

– Na doktoracie badała mikrofalową syntezę biodegradowalnych nanokompozytów (“Microwave-assisted preparation of polymer materials”) na bazie polikaprolaktonu (PCL) i nanocząstek LDH (layered double hydroxides) modyfikowanych cieczami jonowymi, których zadaniem było poprawienie kompatybilności nanocząstek z matrycą polimerową, zapewnienie efektywniejszego ogrzewania mieszaniny reakcyjnej (ze względu na ich jonowy charakter zapewniający silniejsze oddziaływanie z mikrofalami) oraz katalizowanie polimeryzacji. Finalne nanokompozyty zawierające nanocząstki na bazie cynku wykazywały lepsze właściwości barierowe (obniżenie przepuszczalności tlenu, pary wodnej), szybciej degradowały w obecności bakterii i grzybów oraz wykazywały efekt antybakteryjny – dzięki temu mogłyby znaleźć zastosowanie jako przyjazne środowisku aktywne materiały opakowaniowe.

–  W ramach doktoratu pracowała również nad projektami związanymi z przygotowaniem materiałów polimerowych (pianek poliuretanowych oraz fizycznych hydrożeli na bazie wysokocząsteczkowego polielektrolitu i nanocząstek gliny) na bazie surowców pochodzenia naturalnego. 

Mamy nadzieję, że mimo ogromnego doświadczenia praca z polimerami w dziedzictwie kultury będzie dla Soni ekscytującym wyzwaniem i miłą odmianą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *