Charakteryzujemy pękanie drewna lipowego

Podjęliśmy się zbadania odporności na pękanie drewna lipowego w szerokim zakresie wilgotności względnych (RH). Dzięki temu lepiej odpowiemy na pytanie, co grozi drewnianym rzeźbom we wnętrzach, w których wahania klimatu sięgają właśnie takich ekstremów.

Próbki tygodniami stabilizowały się w uszczelnionych pojemnikach, w których utrzymywano odpowiednie RH przy pomocy roztworów soli (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym temacie, przeczytaj: Greenspan – Humidity Fixed Points of Binary Saturated Aqueous Solutions).

Po przeprowadzeniu testów metodą wedge-splitting zaobserwowaliśmy odmienne zachowanie próbek w warunkach niskich (ca. 38 i 60% RH) i wysokich (ca. 80 i 92% RH) wilgotności względnych. W niskich RH próbki pękały gwałtownie, a pęknięcie pokonywało na swojej drodze po kilka przyrostów rocznych, natomiast w wysokich RH propagacja pęknięcia następowała znacznie łagodniej.

Zapoznajcie się z krótkim fragmentem nagrania z naszego eksperymentu (RH=60%, szybkość została zwiększona kilkunastokrotnie):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *