Projekt SyMBoL ponownie zbiera się na wideokonferencji

Kościół klepkowy w Ringebu, Norwegia. Jedynym przykładem podobnej budowli w Polsce jest Świątynia Wang w Karpaczu.

Ostatni rok trwania projektu SyMBoL to pracowity czas. Z naszej strony, wnioski z pomiarów emisji akustycznej in situ w norweskich kościołach klepkowych i te pochodzące z symulacji metodą elementów skończonych nabierają kształtu.

Szerszemu gronu przedstawimy je podczas konferencji organizowanej przez naszego partnera w projekcie, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny (NTNU), która odbędzie się w formie online w pierwszych dniach września.

Wszystkie te aspekty poruszaliśmy podczas kolejnego spotkania projektowego, na które stawili się reprezentanci wszystkich instytucji naukowych biorących udział w projekcie SyMBoL:

– Grupa Badań nad Dziedzictwem Kultury, IKiFP PAN,

– Norweski Instytut Kultury i Dziedzictwa Narodowego (NIKU).

– Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny (NTNU),

– Instytut Konserwacji Getty’ego (GCI), Los Angeles,

Spotkanie prowadziła prof. Chiara Bertolin z NTNU, kierownik projektu SyMBoL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *