Nasz zespół się powiększa: Magdalena Soboń dołącza do projektu SyMBoL

Grupa Badań nad Dziedzictwem Kultury zyskuje nowego członka. Magdalena Soboń obejmie stanowisko badawczo-techniczne i będzie wspierać zespół w projekcie SyMBol, mającym na celu opracowanie modelu rzeźby drewnianej, pozwalającym ocenić ryzyko propagacji spękania w warunkach zmiennej wilgotności i temperatury. Magdalena w 2017 roku ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Inżynieria Materiałowa. Cieszymy się mogąc powitać ją w naszym zespole!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *