Z wizytą u prof. Suikera z TU/e w Eindhoven

Od czasu udanych testów metodyki pomiarowej eksperymenty w projekcie PRELUDIUM 19 znacznie postąpiły naprzód. Co więcej, wyniki otrzymane metodą „wedge splitting” stały się zalążkiem nowych pytań badawczych.

Magda Soboń, która prowadzi eksperymenty, otrzymała stypendium z programu ERASMUS+ (2021-1-PL01-KA131-HED-000005650) na dwutygodniowe szkolenie w grupie prof. dr inż. Akke Suikera i prof. Emanueli Bosco z Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven. Grupa ta zajmuje się podobną tematyką – badaniem procesów pękania drewna zabytkowego – i ma doświadczenie w ocenie wytrzymałości historycznego drewna dębowego na pękanie w testach trzypunktowego zginania.

Magda została przeszkolona z użytkowania programu ABAQUS i implementacji autorskiego modelu grupy z Eindhoven do symulacji zaobserwowanych procesów metodą elementów skończonych. Następnie wystąpiła przed grupą z Eindhoven z prezentacją „Impact of dynamic environmental variations on massive wooden cultural objects”, która była okazją do podzielenia się wynikami eksperymentalnymi i omówienia sposobu ich interpretacji.

W wolnym czasie również nie mogło zabraknąć dziedzictwa kulturowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *