Z dziennika laboratoryjnego projektu PRELUDIUM 19

Jaka jest odporność na pękanie drewna? Rzesza inżynierów zajmowała się tym tematem pod kątem zastosowań w budownictwie. Ale co, jeśli zadamy sobie to pytanie mając na uwadze gatunki drewna spotykane w dziedzictwie kultury tj. lipę?

Ten problem nie jest wyczerpująco zbadany, a naszym celem jest wypełnienie powstałej luki w wiedzy.

W tym celu przeprowadzimy testy metodą „wedge splitting method” opracowaną dla drewna przez Stanzl-Tschegg et al. (1995). Póki co, nasze próbki stabilizują się w odpowiedniej wilgotności względnej utrzymywanej poprzez nasycony roztwór dobranej do tego celu soli.

Badania prowadzimy w ramach projektu Preludium 19, nr projektu 2020/37/N/HS2/01727/2, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *