“Św. Hieronim pokutujący” Dürera zbadany metodą interferometrii plamkowej


14 maja tego roku dwójka naszych specjalistów, dr Leszek Krzemień i dr Marcin Strojecki, służyła swoją wiedza i umiejętnościami w ocenie stanu zachowania, a następnie wsparciu działań konserwatorskich obrazu  „ Św. Hieronim pokutujący” Hansa Dürera z 1526 roku. Obraz, wykonany techniką tempery na drewnie, należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Badanie zostało wykonane  przy użyciu bezkontaktowej, nieniszczącej laserowej metody interferometrii laserowej (DESPI – Digital Electronic Speckle Pattern Interferometry), będącej odmianą interferometrii holograficznej opartej na analizie światła laserowego rozproszonego na optycznie chropowatej powierzchni.


Jak to działa?


W procesie interferencji biorą udział dwie wiązki: pierwsza oświetla badaną powierzchnię, a odbite od niej światło interferuje z drugą tzw. wiązka odniesienia. Analiza powstających prążków pozwala na zidentyfikowanie miejsc, w których występują defekty (nieregularności) powierzchni (takie jak pęcherze pod warstwą dekoracyjną czy mikropęknięcia). Wzbudzenie powierzchni następuje przez jej ogrzanie (o około 2-3 ºC, zazwyczaj przy pomocy lampy fotograficznej o mocy 300 W) – wtedy rejestruje się przestrzenny rozkład odkształceń wywołany niejednorodnościami w rozkładzie temperatury, lub przez użycie dźwięku – kiedy odspojone części obiektu drgają pod wpływem wymuszającej ruch fali dźwiękowej, natomiast nieodspojone obszary pozostają nieruchome.


Przeprowadzone pomiary pozwoliły wykryć i zlokalizować takie uszkodzenia jak pęknięcia oraz odspojenia warstw malarskich bądź deski od parkietażu . Taki opis stanu zachowania polichromii obrazu posłuży w przyszłości do oceny skuteczności zastosowanych technik konserwatorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *