Publikacja Marcina Strojeckiego nagrodzona przez IKiFP PAN

Gratulujemy naszemu koledze Marcinowi, którego zeszłoroczna publikacja w najwyżej punktowanym czasopiśmie Wood Science and Technology została nagrodzona w wewnętrznym konkursie IKiFP PAN na najlepszą publikację spośród tych, które ukazały się w roku 2020. Praca została napisana w ramach działalności statutowej i projektu SyMBoL wraz z partnerami w projekcie:

C. Bertolin, L. de Ferri, G. Grottesi, M. Strojecki, „Study on the conservation state of wooden historical structures by means of acoustic attenuation and vacuum microbalance”, Wood Science and Technology, 54, 2020, 203-226.

Zachęcamy do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *