Przygotowanie próbek do projektu GRIEG – zapoznajemy się z historycznymi formułami i technikami konserwacji

Zbliżający się termin rozpoczęcia projektu GRIEG napawa nas entuzjazmem – tyle nowych problemów i pytań czeka na rozwiązanie!

Aby poszerzyć swoją wiedzę o malarstwie sztalugowym a w szczególności materiałach konserwatorskich i temperach, odwiedziliśmy pracownię naszego partnera w projekcie – dr Aleksandry Hola. Dr Hola pełni funkcję adiunkta na Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na jej bogate doświadczenie w dziedzinie konserwacji malarstwa składa się uczestnictwo w wielu międzynarodowych projektach we współpracy m.in. z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Hamilton Kerr Institute, Uniwerystet w Cambridge oraz Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. W latach 2012-2015 dr Hola realizowała trzyletnie stypendium dotyczące obrazów na desce „Panel Paintings Initiative” sponsorowane przez Getty Foundation.

Znajomość technik i materiałów używanych przez „dawnych mistrzów” jest niezbędna do przygotowania próbek, które wiernie oddadzą rzeczywistość. Próbki posłużą nam do eksperymentów mających na celu zbadanie procesów, którym podlegają obrazy w czasie wieloletniej ekspozycji na wpływ czynników zewnętrznych. Naszym celem jest obserwacja, w jaki sposób wahania parametrów klimatu wpływają na właściwości materiałów używanych w malarstwie i ich długoterminową stabilność.

Członkowie Grupy Badań nad Dziedzictwem Kultury w studio konserwatorskim  dr Aleksandry Hola
Przygotowując się do rozpoczęcia projektu GRIEG Krakelura, które nastapi we wrześniu, odwiedziliśmy studio konserwacji naszego partnera w projekcie i eksperta w kwestii konserwacji malarstwa – dr Aleksandy Hola, by dowiedzieć się więcej o temperach i materiałach konserwatorskich.

Burza mózgów w pracowni dostarczyła nam wielu cennych informacji, ale także wrażeń estetycznych – trudno oprzeć się potrzebie poszukiwania coraz doskonalszych sposobów zachowania tak cennych dzieł sztuki dla przyszłych pokoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *