Obserwujemy przykłady krakelury w zbiorach Muzeum Czartoryskich

W ramach projektu CRAQUELURE opracowujemy model powstawania siatki spękań obserwowanej na obrazach na płótnie. Komputerowe modele obliczeniowe muszą dobrze oddawać rzeczywistość, żeby móc stosować je do oceny ryzyka grożącego kolekcjom muzealnym. Z tego względu całym zespołem (który w ostatnich miesiącach powiększył się dwukrotnie!) odwiedziliśmy Muzeum Czartoryskich w Krakowie, by obserwować charakter spękań tamtejszych zbiorów. To pomoże nam ocenić, jakie mechanizmy kierują procesami ich powstawania. Co więcej była to świetna okazja do zapoznania naszej międzynarodowej grupy z polskim dziedzictwem kulturowym!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *