Nowa wersja HERIe jest już dostępna!

Poprzednie narzędzie, służące do ilościowej oceny fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania klimatyczne, stało się częścią większej platformy, będącej pilotażową formą infrastruktury badawczej dla nauki o dziedzictwie kultury, którą tworzymy dla celów konsorcjum IPERION HS (http://www.iperionhs.eu/).

Platforma pozwoli na szacowanie ryzyka związanego z dziesięcioma czynnikami zagrożeń rozpoznanymi dla zbiorów. W rozwój poszczególnych modułów włączą się takie instytucje jak University College London czy Uniwersytet Lublański.

Znajdziecie ją pod adresem http://herie.pl/

Poprzednia wersja HERIe stanowi teraz jeden z dostepnych już modułów. Pozostałe będą rozwijane w najbliższej przyszłości.

Narzędzie dostępne dotychczas pod adresem http://herie.mnk.pl/ zostało przez nas rozwinięte i zoptymalizowane dzięki finansowaniu otrzymanemu z Instytutu Konserwacji Getty’ego (Los Angeles, USA) oraz dotacji na działalność statutową Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Stanowi ono moduł „Niewłaściwa wilgotność względna”.

Dotychczasowi użytkownicy zauważą, że pojawiła się możliwość łączenia dwóch klimatów w jeden ciąg danych, by szybko ocenić skutki takich decyzji jak np. wypożyczenie obiektu do muzeum znajdującego się w innej strefie klimatycznej.

Zapraszamy do użytkowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *