Nasze modele “na wybiegu” – konferencja COMSOL Europe 2020

COMSOL Multiphysics® jest jednym z podstawowych narzędzi naszej pracy pozwalającym przeprowadzać symulacje zmian zachodzących w obiektach historycznych pod wpływem klimatu. Studiujemy różne warianty prawdopodobnych wahań wilgotności i temperatury a metoda elementów skończonych, na której opiera się oprogramowanie COMSOL, pozwala w rozsądnym czasie oszacować skutki  procesów, których obserwacje trwałyby niejednokrotnie latami. Co więcej, pozwala ominąć przeszkodę w postaci braku możliwości pobrania próbki historycznych materiałów. COMSOL posłużył nam do stworzenia bazy danych odpowiedzi wymiarowej drewna pod wpływem klimatu na potrzeby HERIe.

Na tegorocznej edycji konferencji COMSOL Europe 2020, tym razem w formie online, zaprezentowaliśmy wyniki prowadzonych badań nad oceną ryzyka rozwoju pęknięć pod wpływem dynamicznych wahań klimatu, tym razem skupiając się na drewnianych obiektach masywnych, zwłaszcza rzeźbach. Są one częścią projektu “SyMBoL – Zrównoważone zarządzanie budynkami zabytkowymi w perspektywie długookresowej”, finansowanego przez Norweską Radę Badań Naukowych.

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć nagraną przez nas prezentację dotyczącą wspomnianego tematu. Można obejrzeć ją poniżej.

Konferencja była dla nas okazją do nawiązania kontaktów z innymi badaczami, zainspirowania się modelowanymi przez nich problemami oraz uczestnictwa w minikursach prowadzonych przez załogę firmy COMSOL.

Oprogramowanie rozwija się równolegle z naszymi modelami, co daje nam coraz szerszy wachlarz możliwości!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *