Nadchodzące konferencje projektów SyMBoL i CollectionCare

W terminarzu z ważnymi wydarzeniami na rok 2021 powinny znaleźć się dwie konferencje dotyczące badań nad dziedzictwem kultury:

1. Konferencja SyMBoL – Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

Termin: 2-3 września 2021

https://www.gruppofrattura.eu/events/symbol

Konferencja podsumuje osiągnięcia projektu SyMBoL mającego na celu zrozumienie wpływu warunków środowiskowych na budynki historyczne, a szczególnie norweskie drewniane średniowieczne kościoły klepkowe tzw. „Stavkirker” w dobie zmian klimatycznych, masowej turystyki i zagadnień związanych z wykorzystaniem energii. Ta wiedza pozwoli na opracowanie optymalnych warunków klimatycznych i sformułowanie zaleceń dotyczących zarządzania klimatem w kościołach klepkowych.

2. Konferencja CollectionCare – New Challenges in Preventive Conservation, Predictive Analysis and Environmental Monitoring

Termin: 1-3 grudnia 2021

https://www.collectioncare.eu/conference

Ambicją organizatorów powyższej konferencji jest stworzenie forum dla dzielenia się wynikami specjalistycznych badań i najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie badania zachowania się i starzenia materiałów dziedzictwa kulturowego, monitorowania środowiska oraz projektowania prewencyjnych strategii konserwatorskich w zbiorach. Konferencja odbędzie się wspólnie z komercyjną halą wystawienniczą, gdzie kilka firm podzieli się swoimi najnowszymi osiągnięciami i produktami związanymi z tematyką konferencji.

Obie konferencje odbędą się w formie wirtualnej, co sprzyja szerokiemu gronu odbiorców.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *