Dwie ważne konferencje, CollectionCare i ACHwOZ, za nami!

Oba spotkania zgromadziły naprawdę liczne grono słuchaczy, każde ponad 150 osób!

Konferencja CollectionCare organizowana przez zespół z Universitat Politècnica de València (UPV) była podsumowaniem pierwszych dwóch lat trwania projektu. Trzy dni konferencji zostały wypełnione wystąpieniami pogrupowanymi w następujące bloki tematyczne:

1. Potrzeby i wyzwania kolekcji

2. Analiza predykcyjna (ang. Predictive Analysis) oraz prewencja konserwatorska dla dóbr kultury

3. Technologie łączności, wykrywania i przetwarzania w chmurze

Uczestnikami spotkania byli zarówno konserwatorzy jak i menadżerowie muzeów i kolekcji, naukowcy prowadzący badania w obszarze dziedzictwa kultury oraz przedstawiciele firm wytwarzających czujniki oraz oprogramowanie do celów kontroli warunków w muzeach.

Wysłuchaliśmy naprawdę ciekawych prezentacji, od analizy naprężeń w pojedynczym włóknie celulozy i w konsekwencji degradacji papieru, po propozycje rozwiązań zmniejszających zużycie energii w belgijskich kolekcjach.

Mieliśmy również okazję zaprezentować swoje wystąpienia, głównie skupiające się wokół mechanicznych własności farb. Prezentowane wyniki pochodziły z realizowanych przez nas projektów CollectionCare, GRIEG, SyMBoL, PRELUDIUM i NAWA:

– Arkadiusz Janas et al., Mechanical properties of materials constituting canvas paintings,

– Katarzyna Poznańska et al., Mechanical properties of tempera paints,

– Magdalena Soboń, Łukasz Bratasz, Impact of dynamic environmental variations on massive wooden cultural objects,

– Łukasz Bratasz, Presentation of HERIe.

Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków była już XXI spotkaniem gromadzącym rodzimych naukowców, w przeważającej liczbie chemików, interesujących się dziedzictwem, jego konserwacją oraz prewencją konserwatorską.

Konferencję otworzył wykład Prof. Dr Iry Rabin Transition from the Carbon inks of Antiquity to the Iron-gall inks of the Middle Ages. Dwa dni były wypełnione równie interesującymi wystąpieniami, dlatego naprawdę trudno było łączyć obie konferencje jednocześnie.

Nasza grupa zaprezentowała następujące referaty, które powstały w rezultacie badań do projektu GRIEG, realizowanych również w ramach NAWA:

– Katarzyna Poznańska et al., Właściwości mechaniczne farb temperowych,

– Sergii Antropov, Zastosowanie skanera mikroskopowego do analizy siatki spękań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *