Badamy długofalowe właściwości poli(chlorku winylu)

Jednym z etapów naszych badań w ramach projektu PVCare są eksperymenty określające parametry zniszczenia obiektów z poli(chlorku winylu), m.in. odkształcenie przy zerwaniu. Ten parametr zależy od szybkości, z jaką odkształcamy materiał, oraz od temperatury pomiaru. A zatem wykonując serię eksperymentów przy różnych szybkościach deformacji i temperaturach oraz analizując wyniki zgodnie z zasadą superpozycji czasu i temperatury, możemy stworzyć zależność odkształcenia krytycznego od czasu, tzw. failure strain master curve. Dzięki wyznaczeniu tej zależności możemy przewidywać długofalowe właściwości materiału i zaproponować strategię prewencji dla obiektów z PVC na najbliższe dziesięciolecia!

Badania te są realizowane w ramach bilateralnego projektu PVCare finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN, nr projektu 2020/39/I/HS2/00911) oraz Słoweńską Agencję Badawczą (ARRS, nr projektu N1-0241).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *