Projekt GRIEG: Panel Ekspertów w cieniu kopuły Brunelleschiego

Na półmetku projektu GRIEG sięgnęliśmy po ekspertyzę autorytetów w dziedzinie konserwacji i nauki o dziedzictwie, których zaprosiliśmy na śródokresowe spotkanie do Florencji. Wybór miejsca był nieprzypadkowy – to tam mieści się słynna szkoła konserwacji, Opificio delle Pietre Dure (OPD), będąca światowym liderem w dziedzinie restauracji dzieł sztuki.

Pozwoliło nam to gościć na spotkaniu Sandrę Rossi, dyrektor Muzeum OPD, Cecilię Frosinini, członkinię Komitetu ds. Badań Naukowych OPD oraz kilkoro pracowników OPD. Spoza Opificio doradzali nam: Tone Olstad oraz Lena Stoveland z Norweskiego Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kultury (NIKU), Mark Aronson z Yale Centre for British Art, George Bisacca z Metropolitan Museum of Art oraz Jørgen Wadum, założyciel Wadum Art Technological Studies.

Podczas kilkugodzinnej sesji przedstawiliśmy prezentacje dot. celów projektu (Ł.Bratasz), właściwości farb olejnych i temperowych (A. Janas, K.Poznańska i Aleksandra Hola, partner z ASP), modelowania krakelury (M.Bury i Pietro Foti, partner z NTNU) oraz jej obrazowania przy pomocy mikroskopowych skanów (S.Antropov).

Mogliśmy liczyć na zarówno na wsparcie, jak i konstruktywną krytykę ekspertów, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi. Dzięki ich inspiracji, mamy kilka pomysłów na dalsze prowadzenie badań, tak aby zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za charakterystyczne krakelury na obrazach!

Badania przeprowadzono w ramach projektu CRAQUELURE finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021, umowa numer 2019/34/H/HS2/00581

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *