Zadania badawcze


1. Opracowanie bazy danych właściwości drewna lipowego zawierającej odporność na pękanie – kluczowy parametr w ocenie ryzyka pękania – oraz moduły Younga i współczynniki Poissona w szerokim zakresie zawartości wilgoci.

2. Zaadaptowanie modelu komputerowego do symulacji propagacji pęknięcia w rzeźbach wykonanych w drewnie lipowym.

3. Analizowanie wpływu dynamicznych zmian wilgotności względnej, związanych z okresowym ogrzewaniem podczas nabożeństw oraz komercyjnych lub kulturalnych wydarzeń organizowanych w nieogrzewanych budynkach zabytkowych, na ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

4. Walidacja dwuwymiarowego strukturalnego modelu obliczeniowego rzeźby drewnianej przy użyciu emisji akustycznej.

5. Opracowanie wytycznych dotyczących kontroli klimatu w budynkach zabytkowych oraz kościołach rejonu Europy Środkowej, a w szczególności zaplanowanie strategii konserwacji prewencyjnej dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie posiadającej Ołtarz autorstwa Wita Stwosza.

6. Rozpowszechnienie wyników projektu wśród społeczności akademickiej i praktyków na poziomie krajowym i międzynarodowym.