Warsztaty w Walencji

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły na wykładach i kursach podczas warsztatów na temat konserwacji obrazów na płótnie w Walencji prowadzonych przez Departament Konserwacji i Restauracji Dziedzictwa Kultury z Politechniki w Walencji we współpracy z Instytutem Konserwacji z Królewskiej Duńskiej Akademii dzięki wsparciu Fundacji J. Paula Getty’ego. Wśród wielu prelekcji na temat aktualnych praktyk konserwacji płóciennych podobrazi znalazła się również prezentacja naszej platformy prewencji konserwatorskiej HERIe jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji.

Warsztaty były realizowane w ramach programu Fundacji J. Paula Getty’ego Conserving Canvas Initiative, którego celem jest szkolenie konserwatorów w zakresie ochrony obrazów na płótnie, szerzenie wiedzy dotyczącej najnowszych praktyk konserwatorskich oraz wspieranie badań naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *