Spotkanie ekspertów programu konserwacji ołtarza Wita Stwosza

W dniach 24–25 września 2019 odbyło się  spotkanie międzynarodowych ekspertów uczestniczących w programie badawczo-konserwatorskim ołtarza Wita Stwosza w latach 2015–2021.

Na spotkaniu prezentowano między innymi postępy prac konserwatorskich oraz podsumowanie dotychczasowych badań. Omawiano także zagadnienia dotyczące wieloletnich badań stabilności mikroklimatu w otoczeniu ołtarza oraz stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w kontekście zagrożeń stwarzanych przez te czynniki. Badania pyłu zawieszonego prowadzone były w latach 2014-2015 w ramach projektu “Wpływ ogrzewania zabytkowych kościołów na przenoszenie i osadzanie pyłów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W roli eksperta od tych zagadnień wystąpił członek naszego zespołu, dr Marcin Strojecki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *