Wyzwania i szanse dla muzeów w przyszłości neutralnej klimatycznie

Łukasz Bratasz został zaproszony przez Instytut Konserwacji Getty’ego (The Getty Conservation Institute – GCI) do rozmowy na temat „Muzea w przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla”. Dyskusja panelowa prowadzona przez Erica Breitunga (The Met), Cecilię Winter (GCI) i Rachel Rivenc (The Getty Research Institute) koncentrowała się na dwóch tematach:

1. Obecny kryzys energetyczny i ryzyko przerw w dostawie energii mające wpływ na działalność muzeów,

oraz

2. Iluzja, że ścisła kontrola klimatu zapewnia bezpieczeństwo obiektu.

Na spotkaniu Łukasz zaprezentował HERIe – platformę konserwacji prewencyjnej wspierającą proces podejmowania decyzji w muzeach i obiektach zabytkowych. Pokazano, jak platforma stworzona przy wsparciu finansowym GCI i projektu IPERION HS może pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji przy ograniczaniu ryzyka dla kolekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *