Spotkanie zespołu ds. Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych: wytyczne przeciwpożarowe

Prace zespołu ds. Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych postępują naprzód. Kolejne spotkanie miało na celu opracowanie wytycznych przeciwpożarowych dla muzeów. Kwestie te omawiano w Centrum Badawczo-Naukowym Ochrony Przeciwpożarowej im. Tuszkowskiego przy udziale ekspertów z dziedziny pożarnictwa. Naszą grupę ponownie reprezentowali: prof. dr hab. Roman Kozłowski i dr hab. Łukasz Bratasz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *