Słuchanie gessa

Nasze badania nad powstawaniem krakelury w warstwach malarskich wymagają m.in. wyznaczenia własności mechanicznych poszczególnych materiałów, dlatego w tym tygodniu prowadziliśmy badania odporności na pękania gessa. W trakcie takiego pomiaru śledzimy propagację pęknięcia za pomocą wideoekstensometru oraz emisji akustycznej, co umożliwia nam nie tylko obserwować spękanie, ale również je usłyszeć!

Te badania są realizowane w ramach projektu GRIEG (2019/34/H/HS2/00581) finansowanego poprzez Narodowe Centrum Nauki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *