Nie ustajemy w trosce o dziedzictwo! Wideokonferencja projektu SyMBoL

Motywowani odpowiedzialnością, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, nie mogliśmy przeprowadzić w Krakowie spotkania śródokresowego projektu SyMBoL. W zamian za to odbyliśmy je przy pomocy wideokonferencji. W czasie trzydniowych rozmów podsumowaliśmy dotychczasowe postępy wszystkich partnerów, w tym Getty Conservation Institute (GCI), Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (NTNU), Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (NIKU) oraz naszej grupy w IKiFP Polskiej Akademii Nauk.

Naszym wkładem w projekt są długotrwałe pomiary emisji akustycznej (EA) w dwóch norweskich kościołach klepkowych oraz modelowanie gradientów wilgoci w masywnych elementach drewnianych.  Za ich pomocą szukamy odpowiedzi na pytanie jaki jest wpływ klimatu, a zwłaszcza wahań poziomu wilgoci, na ryzyko pękania tych obiektów. Dr Marcin Strojecki zaprezentował sygnały EA zarejestrowane w pierwszym okresie kampanii pomiarowej oraz ich wstępną interpretację. Magdalena Soboń opowiedziała o budowanym przez siebie modelu rzeźby drewnianej. Symulacje będą walidowane z danymi eksperymentalnymi grupy z NTNU.

Jak widać utrudnienia, jakie wszyscy teraz przeżywamy, nie zatrzymują nas w poszukiwaniach odpowiedzi jak chronić dziedzictwo kulturowe!

Nawet relatywnie nowe rzeźby drewniane są narażone na rozwój pęknięć pod wpływem wahań klimatu. Przedstawiono: Arayori (Wieśniaczka) autorstwa Yoshidy Homei, 1915, The Walters Art Museum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *