Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni otrzymuje zaproszenie do uczestnictwa w projekcie CollectionCare

Nasza jednostka macierzysta, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, otrzymała zaproszenie, by dołączyć do międzynarodowego konsorcjum instytucji badawczych, muzeów i specjalistów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej.

CollectionCare to projekt mający na celu zapewnienie innowacyjnego i niedrogiego systemu monitoringu  dziedzictwa kultury, co jak do tej pory stanowi skomplikowany i kosztowny problem ze względu na ogromną różnorodność materiałów tworzących obiekty kultury oraz ich własności fizycznych.

System zaproponowany przez CollectionCare ma opierać się na monitorowaniu warunków klimatycznych podczas prezentacji, zabiegów konserwatorskich oraz transportu obiektu zabytkowego przy pomocy niedrogiego bezprzewodowego sensora. Zebrane dane zostaną zgromadzone w chmurze, a następnie skonfrontowane z modelem degradacji uwzględniającym zróżnicowany skład materiałowy obiektu. Dzięki temu użytkownik otrzyma informację o przewidywanym stopniu degradacji.

Metoda elementów skończonych pozwala przy pomocy modelu wizualizować naprężenia powstające w obrazie na płótnie.

Naszym głównym zadaniem w projekcie będzie współtworzenie optymalnego modelu elementów skończonych (MES) opisującego transport wilgoci oraz pola dynamicznych naprężeń i odkształceń w obrazach na płótnie. W celu uzyskania niezbędnej bazy danych będziemy również prowadzić pomiary laboratoryjne parametrów mechanicznych oraz parametrów związanych ze zmianami wilgotności dla płócien pokrytych klejem, który jest warstwą w największym stopniu odpowiadającą za rozwój naprężeń w obrazach.

Ze względu na znaczące doświadczenie w opracowywaniu międzynarodowych standardów dla konserwacji dziedzictwa kultury, reprezentując Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni będziemy również odpowiedzialni za:

  • określenie obecnie uznawanych standardów i przepisów w ochronie dziedzictwa oraz powiązanie ich z modelami degradacji opracowywanymi w projekcie,

  • dzielenie się wiedzą dotyczącą oceny ryzyka i rozwoju strategii prewencyjnych dla instytucji chroniących dziedzictwo kultury,
  • rozwijanie i aktualizowanie naszego narzędzia HERIe, wspierającego podejmowanie decyzji w kwestii ochrony dziedzictwa, co oznacza poszerzenie go o ocenę ryzyka dotyczącego obrazów na płótnie.

Ogromnie cieszymy się z partnerstwa w takiej inicjatywie!

Jeśli chcesz dowiedzieć  się więcej o projekcie CollectionCare, zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej:

https://www.collectioncare.eu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *