Czy tempera jest higroskopijna?

Numeryczny, trójwymiarowy model obrazu wymaga stworzenia bardzo obszernej bazy właściwości materiałów, które go tworzą. Aby prawidłowo przewidywać wpływ wahań klimatu na stan zachowania dzieła, potrzebna jest dokładna wiedza o własnościach każdej z warstw tworzących obraz, a następnie ich superpozycja, by odtworzyć rzeczywisty, fizyczny układ.

Głównym celem projektu GRIEG jest poznanie mechanizmu formowania się siatki spękań zarówno na obrazach na płótnie, jak i na podłożu drewnianym. Nauka o dziedzictwie kultury, w tym nasza grupa, dysponuje już sporym zasobem informacji o podłożu malarskim, tzw. gesso. Niewiadomą pozostają właściwości samych warstw malarskich, a my podjęliśmy się uzupełnienia tej luki wiedzy!

Materiał może reagować na zmiany zawartości wilgoci w jego otoczeniu adsorpcją lub desorpcją pary wodnej. To właśnie pomiary sorpcji tempery prowadzimy obecnie na naszej laboratoryjnej mikrowadze. Wykorzystujemy każdą z dostępnych nam technik, by dowiedzieć się o farbach temperowych jak najwięcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *