Zmarł Tim Padfield

Jest to wielka strata dla rodziny, przyjaciół, współpracowników ale też dla całej społeczności “conservation science”. Tim był wspaniałym naukowcem, który całe swoje zawodowe życie poświęcił ochronie dziedzictwa kultury. W ostatnich latach z poświęceniem prowadził swój blog www.conservationphysics.org Szkoda, że nie pojawi się na nim już żaden post. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie oraz najbliższym przyjaciołom.

Projekt Craquelure rozpoczyna współpracę z linią badawczą POLYX synchotronu Solaris

3 stycznia odbyło się spotkanie członków grupy Badania nad Dziedzictwem Kultury IKiFP PAN z profesorem Pawłem Koreckim, koordynatorem linii POLYX i doktorem Tomaszem Kołodziejem, by przedyskutować możliwości obrazowania 3D struktur warstw malarskich oraz istniejących spękań. https://synchrotron.uj.edu.pl/linie-badawcze/polyx