GRIEG – Kick-off meeting

Jak było widać w poprzednich wpisach, nie mogliśmy się doczekać momentu, który w końcu nastał! Wczorajszą wideokonferencją oficjalnie otworzyliśmy projekt GRIEG. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu reprezentujący: Grupę Badań nad Dziedzictwem Kultury w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział READ MORE