Spotkanie ekspertów programu konserwacji ołtarza Wita Stwosza

W dniach 24–25 września 2019 odbyło się  spotkanie międzynarodowych ekspertów uczestniczących w programie badawczo-konserwatorskim ołtarza Wita Stwosza w latach 2015–2021. Na spotkaniu prezentowano między innymi postępy prac konserwatorskich oraz podsumowanie dotychczasowych badań. Omawiano także zagadnienia dotyczące wieloletnich badań stabilności mikroklimatu w otoczeniu ołtarza oraz stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w kontekście zagrożeń stwarzanych przez te czynniki. Badania pyłu READ MORE