Menu Zamknij

Wystąpienia konferencyjne

2023:

2022:

K. Kruczała, M. Bucki, M. Saad, D. Pawcenis, T. Rijavec, M. Strlič, Ł. Bratasz, Badania degradacji termicznej obiektów z poli(chlorku winylu), Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XXII, 1-2.12.2022, Warszawa

S. Bujok, A. Cairoli, K. Kruczała, Ł. Bratasz, Zastosowanie dynamicznej analizy mechanicznej do oceny zagrożeń obiektów z poli(chlorku winylu) podczas transportu i przechowywania, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XXII, 1-2.12.2022, Warszawa

K. Kruczała, M. Bucki, Study of plastic objects aging processes by means of EPR spectroscopy, VI Forum EMR-PL, 19-22.09.2022, Szczecin