Warsztat GRIEG 2024

Dzień pierwszy – 9 kwietnia 2024:
Międzynarodowe sympozjum: Prewencja konserwatorska malarstwa sztalugowego w instytucjach kultury
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Gmach Główny (Aula)

Wśród prelegentów eksperci z zakresu prewencji konserwatorskiej ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Danii, Norwegii i Polski

Szczegółowy program zostanie ogłoszony wkrótce

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na kultura.lab@ikifp.edu.pl


Dzień drugi – 10 kwietnia 2024:
Warsztat konsorcjum E-RIHS.pl: Platforma prewencji konserwatorskiej HERIe

Miejsce: Zamek Królewski na Wawelu (Centrum Wystawowo-Konferencyjne)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o rejestrację na kultura.lab@ikifp.edu.pl do 15 marca.

Warsztat jest bezpłatny!

Z uwagi na zaplanowane ćwiczenia praktyczne, uczestników warsztatu prosimy o:

  • wcześniejsze założenie konta na platformie www.herie.pl
  • korzystanie z własnych laptopów w trakcie warsztatu

Warsztat w języku polskim poprowadzą:

  • Łukasz Bratasz (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, PAN)
  • Michał Łukomski (Getty Conservation Institute)
  • Magdalena Soboń (Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki)
  • Sonia Bujok (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, PAN)

Program warsztatu HERIe:

9:00 Powitanie   
9:10 Koncepcja platformy HERIe Łukasz Bratasz 
9:30 Zagrożenie obiektów uszkodzeniami fizycznymi spowodowanymi niestabilnością mikroklimatu Łukasz Bratasz 
10:00 Wprowadzenie do modułu oceny zagrożenia obiektów uszkodzeniami fizycznymi i ćwiczenia praktyczne Michał Łukomski 
10:40 Przerwa kawowa  
11:10 Wprowadzenie do modułu oceny zagrożenia obiektów uszkodzeniami fizycznymi i ćwiczenia praktyczne Michał Łukomski 
12:00 Wprowadzenie do narzędzia oceniającego zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach oraz ćwiczenia praktyczne Łukasz Bratasz  
12:30 Przerwa obiadowa (organizatorzy zapewniają posiłek) 
13:30 Wprowadzenie do narzędzia oceniającego zanieczyszczenia powietrza w gablotach oraz ćwiczenia praktyczne Magdalena Soboń 
13:50 Wprowadzenie do modułu oceny zagrożenia materiałów degradacją chemiczną i ćwiczenia praktyczne Sonia Bujok 
14:30 Wprowadzenie do modułu oceny zagrożenia materiałów światłem i ćwiczenia praktyczne Łukasz Bratasz 
15:00 Przerwa kawowa  
15:20 Wprowadzenie do modułu oceny zagrożenia materiałów światłem i ćwiczenia praktyczne – kontynuacja Łukasz Bratasz 
15:50 Wprowadzenie do modułu oceny ryzyka pożarowego w budynkach przechowujących zasoby dziedzictwa i ćwiczenia praktyczne Łukasz Bratasz 
16:20  Dyskusja o kierunkach rozwoju platformy HERIe Michał Łukomski 
17:00  Koniec warsztatu