Wystąpienia konferencyjne

2023:

M. Saad, K. Kruczała, S. Bujok, Ł. Bratasz, Prediction and Classification of Plasticizers in PVC Objects by Raman Spectroscopy and Machine Learning, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XXIII, 30.11-1.12.2022, Warszawa

Š. Pok, T. Rijavec, D. Pawcenis, M. Saad, M. Bucki, S. Bujok, S. Antropov, Ł. Bratasz, K. Kruczała, I. Kralj Cigić, M. Strlič, PVCare: Preventive Conservation Strategies for Poly(vinyl chloride) Objects, 1st Annual Conference E-RIHS.SI Conference, 22.11.2023, Ljubljana (Słowenia)

T. Rijavec, M. Šubic, D. Pawcenis, M. Saad, K. Gorecki, M. Bucki, S. Bujok, S. Antropov, Ł. Bratasz, K. Kruczała, I. Kralj Cigić, M. Strlič, Modelling of Decay Processes for Improved Preventive Conservation, Back, Now, and Then 2023, 12-13.10.23, Wiedeń (Austria)

M. Saad, K. Kruczała, M. Bucki, K. Górecki, S. Bujok, Ł. Bratasz, Investigating Degradation of Poly(vinyl chloride) by Spectroscopic Methods, International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS12), 27.08-01.09.2023, Kraków

S. Bujok, K. Kruczała, Ł. Bratasz, Warunki pękania obiektów z poli(chlorku winylu), Future of the Past, 14-15.06.23, Toruń

K. Kruczała, M. Bucki, M. Saad, S. Bujok, Ł. Bratasz, K. Górecki, D. Pawcenis, T. Rijavec, I. Kralj Cigic, M. Strlič, Determining the correlation between chemical changes and mechanical properties of artificially aged poly(vinyl chloride), LV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 22-24.03.2023, Kraków

2022:

K. Kruczała, M. Bucki, M. Saad, D. Pawcenis, T. Rijavec, M. Strlič, Ł. Bratasz, Badania degradacji termicznej obiektów z poli(chlorku winylu), Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XXII, 1-2.12.2022, Warszawa

S. Bujok, A. Cairoli, K. Kruczała, Ł. Bratasz, Zastosowanie dynamicznej analizy mechanicznej do oceny zagrożeń obiektów z poli(chlorku winylu) podczas transportu i przechowywania, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XXII, 1-2.12.2022, Warszawa

K. Kruczała, M. Bucki, Study of plastic objects aging processes by means of EPR spectroscopy, VI Forum EMR-PL, 19-22.09.2022, Szczecin