Partnerzy projektu

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (Lider)

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Wydział Chemii i Technologii Chemicznej, Uniwersytet Lublański, Słowenia