PVCare

Tytuł projektu: Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)

Projekt PVCare uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS-LAP 20 organizowanego przez NCN (Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2020/39/I/HS2/00911) i ARRS (Słoweńska Agencja Badawcza, nr projektu N1-0241).

Manekin z Umarłej klasy, Tadeusz Kantor, Cricoteka (Kraków)