Jak modelować ryzyko zniszczenia obrazu na płótnie?

Dziś przybliżymy Wam trójwymiarowy model obrazu na płótnie, nad którym pracujemy w ramach projektu GRIEG. Aby komputerowy model prawidłowo przewidywał wpływ wahań klimatu na stan obiektu, kluczowa jest dokładna wiedza o własnościach materiałów, z których obiekt jest zbudowany. W przypadku obrazu na płótnie szczególnie istotne są ortotropowe (zależne od kierunku) własności materiałowe płótna, zmierzone przez naszą grupę (zajrzyj na: https://doi.org/10.1186/s40494-022-00794-3 ).

Model buduje kilka elementów oddających złożoność rzeczywistego obiektu: przeklejone płótno naciągnięte na drewnianą ramę i pokryte podłożem malarskim, tzw. gesso.

Jakie wyniki uzyskaliśmy do tej pory z symulacji? W wyniku spadku wilgotności względnej w modelu pojawiają się naprężenia, które przekraczają wartość krytyczną dla podłoża obrazu w jego narożach. Rodzaj tych naprężeń (naprężenia rozciągające) oraz ich ukierunkowanie wywołałyby na prawdziwym obiekcie powstanie spękań prostopadłych do przekątnej płótna – obserwowanych na tak wielu obrazach przechowywanych i prezentowanych w muzeach.

Mamy już plan na dalsze etapy symulacji. Co zmieni się, gdy do modelu dodamy warstwę malarską? Szukajcie odpowiedzi w kolejnych wpisach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *