Audiowizualna Sztuka zmiany

Jak sprawić, aby idea zielonego muzeum miała szansę stać się rzeczywistością i jaka jest nasza rola w tym procesie?

Środowisko konserwatorów i naukowców zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury zdefiniowało dziesięć zasad, które stanowią jednocześnie dziesięć zobowiązań na rzecz bardziej świadomych i zrównoważonych działań będących w zgodzie z troską o środowisko naturalne.

Co kryje się za tymi popularnymi sformułowaniami? Przede wszystkim zdefiniowanie, jakie rozwiązania i praktyki rzeczywiście są “zielone”, uwzględniając ich wykonalność, koszty, wpływ na środowisko, odwracalność oraz zużycie energii. Ochrona dziedzictwa staje się zatem sztuką kompromisu, w którego znalezieniu kierujemy się naukowymi dowodami, a to pozwala na podjęcie bardziej świadomych i z założenia lepszych decyzji. O tym przekonamy się jednak z biegiem czasu, dlatego tak ważna jest wymierna ocena konkretnych działań oraz otwartość w komunikowaniu się i dzieleniu wiedzą.

Manifest, na który składa się dziesięć zasad uzgodnionych przez uniwersytety, instytuty naukowe, organizacje proekologiczne oraz instytucje kultury, został opublikowany w grudniu ubiegłego roku w ramach inicjatywy The Green Heritage Community, którą tworzą m.in. naukowcy działający wspólnie z nami w europejskim projekcie GoGreen.

Pełną treść manifestu oraz dodatkowe informacje znajdziecie na stronie inicjatywy The Green Heritage Community oraz stronie projektu GoGreen.

Tymczasem, o wyzwaniach, potencjalnych rozwiązaniach oraz istocie szkoleń i dyskusji opowiedzieli Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku dr hab. Jacek Friedrich, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzeów dr Paulina Florjanowicz, Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego Archiwum Narodowego w Krakowie Paweł Ząbczyński, a także Pełnomocnik Dyrektora ds. Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych oraz Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych Zamku Królewskiego na Wawelu Daniel Hankus.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i wysłuchania, jakie działania w kierunku bardziej zrównoważonych instytucji kultury podejmowane są w Polsce!


Film został zrealizowany ze środków unijnych projektu GoGreen: Green strategies to conserve the past and preserve the future of cultural heritage (Nr 101060768) we współpracy z prof. Łukaszem Mamicą (Katedra Gospodarki Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *